Software Defined Storage – Virtual SAN

vsan11VMware sin visjon er at all infrastruktur på datarommet skal virtualiseres på samme måte som man gjør med servere.
Dette inkluderer både nettverk, sikkerhet og ikke minst datalagring.

VMware Software Defined Storage er et rammeverk der VMware og partnere kan tilby datalagring med tilhørende tjenester, hvor administrasjon og kontroll er automatisert av intelligent programvare.

Målsetningen er å flytte intelligens opp fra underliggende lagringskontrollere til et felles programvarestyrt tjenestelag.
Unike maskinvare-egenskaper kan fortsatt utnyttes via standardiserte grensesnitt som VAAI, VASA og vVols. Integrasjon mellom maskinvare og VMware er derfor nøkkelen til sameksistens.

Man oppnår større flesibilitet, og man kan enkelt flytte tjenester mellom datarom uten å ta hensyn til maskinvare i like stor grad som tidligere.   Man kan f.eks enkelt speile volumer mellom systemer fra ulike leverandører ved hjelp funksjonalitet som ligger i vSAN tjenestelaget.

Dette er ikke noe VMware gjør alene,  hele lagringsbransjen støtter opp om dette nye rammeverket som illustrasjonen under viser (produsentene listet under er bare et lite utvalg).
Denne brede støtten differensierer VSAN fra tilsvarende løsninger i bransjen.

sds-vfokus1

 

Et modulært rammeverk

Rammeverket støtter både eksisterende SAN/NAS løsninger samt en ny konvergert server/lagrings plattform fra VMware – Virtual SAN.
Egenskaper som flash caching, speiling, snapshot, deduplisering, kryptering etc. kan legges til som en felles tjeneste uavhengig av underliggende hardware.

selvbetjDu beskriver behovene (kapasitet, ytelse og tilgjengelighet),  systemet sørger automatisk for å hente ressurser fra riktig sted og tildele dette granulært til hver enkelt tjeneste. 

sds-vfokus2

 

divider

Smartere tradisjonell lagring med VMware VVOLs

En av utfordringene med tradisjonell lagring er mangelen på granularitet.
Et felles LUN eller NFS filområde gir de samme egenskapene til alle virtuelle servere som tilknyttes dette volumet.
Med Virtual Volumes (VVOL) planlegger VMware å gjøre dette mye mere granulært.
Hver enkelt virtuelle server kan nå allokere den plassen den trenger med de egenskapene som er nødvendig for å møte gitte SLA krav.

Virtual Volumes vil ikke se dagens lys før neste år, men du kan allerede nå se en teknologi demo fra flere av av VMware sine partnere.  Virtual Volumes krever at produsenten av lagringssystemet støtter vVol teknologien gjennom grensesnittene som er tilgjengelig.

VVOL-VFOKUS1

Hypervisor Converged2VMware Virtual SAN – Konvergert server/lagring

Data må tradisjonelt transporteres gjennom mange lag før den når applikasjonen.
I en del tilfeller kan dette by på utfordringer da forsinkelsen blir for stor.
VMware lanserer i høst Virtual SAN som er en hyperkonvergert plattform der lagring og applikasjoner kjører på samme virtualiserte hardware.
Se for deg et lagringsystem med mange lastbalanserte kontrollere der du også kan kjøre dine virtuelle servere på samme cluster uten forsinkende og fordyrende mellomledd.

VMware Virtual SAN har absolutt ingen ting med VMware VSA (Virtual Storage Appliance) å gjøre.  VSAN er en vSphere kernel basert scale-out teknologi tilpasset krevende bruk.

vsan-ill1

VMware Virtual SAN clusteret kan bestå av 3 til 32 noder.
Hver node bestykkes med flashdisk / PCIe flash og tradisjonelle mekaniske disker i forholdet 1:10.  Flash ressursene brukes som lese og skrive cache i clusteret.
Ytelsen på flash ressursene er viktig for totalytelsen. Bruk derfor raske solid state disker eller PCIe flash kort.

Nodene kobles sammen med 10GbE interface. 1GbE vil også fungere, men er ikke anbefalt fra et ytelsesmessig ståsted.

vsan-vfokus2
vsan intro2
Ingen lagringsystem er komplett uten feiltoleranse.  VMware Virtual SAN kan håndtere utfall av alle komponenter – disker, kontrollere, servere og nettverk.

vsanfailure3

VMware VSAN for Virtuelle Desktops

Implementasjon av virtuelle desktops stiller store krav til hastighet på underliggende lagringssystem.  I mange tilfeller kjøpes det inn egne systemer for å kunne tilfredsstille disse behovene.
Med VMware Virtual SAN kan man kjøre virtuelle desktops og VSAN på samme maskinvare og på den måten unngå mange av de tradisjonelle flaskehalsene, og i tilegg spare penger.
fio-iodrive2Ytelsen på flashressursene som brukes er nøkkelen til suksess her.  Vurder også PCIe Flash kort som et alternativ til tradisjonelle solid state disker.
VMware partneren Fusion-IO er godt representert i Norge og støttes av vSphere 5.5 som ligger til grunn for vSAN.

vsan-vdi

VMware vs 3.part Software Defined Storage

VMware Software Defined Storage kan sameksistere med 3.part løsninger. Det finnes en rekke grensesnitt som muligjør dette.
Et godt eksempel på det er EMC ViPR.  Der VMware har fokus på sitt økosystem med partnere er EMC ViPR tilpasset EMC sitt økosystem som også inkluderer fysiske servere og andre hypervisorer enn VMware ESX.

sds-vpir

divider

VMware Virtual SAN Oppsummering

vsan-vfokus1aVMware Virtual SAN er grunnmuren i et nytt rammeverk for datalagring der VMware og partnere bidrar med funksjonalitet og tjenester.
Dette differensierer VMware VSAN i forhold til andre tilsvarende løsninger. 

Virtual SAN er i første omgang en public beta som går et stykke ut i neste år. Det vil ikke erstatte dagens SAN/NAS løsninger på kort sikt,  men i et litt lengre perspektiv vil det kunne være et reelt alternativ i virtuelle miljøer.
Stay tuned…

Ytterligere informasjon ?

VSAN er nå lansert. Alle detaljer finner du her på vFokus:
http://vfokus.no/2014/03/vmware-vsan-fremtidens-lagring-i-dag/
http://vfokus.no/2014/03/vmware-vsan-slik-kommer-du-i-gang/

Oppsett og konfigurering av VMware vSAN

 

2 tanker om “Software Defined Storage – Virtual SAN

  • Beklager sent svar.
   VSA og VSAN to forskjellige teknologier.
   VSAN er en svært skalerbar hypervisor basert teknologi, mens VSA er en virtuell server med lagringsfunksjonalitet.
   VSAN gir svært høy ytelse og skalerbarhet, mens VSA har sine begrensninger.
   VSAN er en del av vSphere 5.5 kjernen, faktisk bransjens første hypervisor baserte Software-Defined Storage teknologi.

   VSAN krever minst 3 noder, men man kan klare seg med 1 node på VSA.
   VSA har derfor sin plass i små miljøer.

   VMware vil fokusere på VSAN fremover.
   VSA vil fortsatt eksistere som et produkt fra våre partnere.

   Stay tuned….

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.