EMC ViPR – Software Defined Storage

VIPR2EMC lanserte i dag ViPR (aka. Project Bourne).
EMC ViPR er en software plattform som gir gir stor fleksibilitet, felles administrasjon, selvbetjening og automatisering i heterogene lagringsmiljøer.
ViPR skiller ut egenskapene fra underliggende hardware og samler disse i virtualiserte ressurspooler som enkelt kan utvides og tilpasses.
Ved hjelp av industristandard grensesnitt kan EMC ViPR også omfatte cloud løsninger som Amazon S3, OpenStack Swift og EMC Atmos.

Dette er en helt ny tilnærming til datalagring og automatisering, der alle interne og eksterne ressurser samles og administreres under en og samme virtuelle plattform.

Dette er ikke en tradisjonell «in-band» virtualisering av lagring med kontrollere som sitter i databanen mellom server og disksystem.  EMC ViPR skiller ut og sentraliserer kontrollplanet fra dataplanet. ViPR ligger ikke i selve databanen, her er det hardware som er styrt av ViPR software som flytter data raskt mellom server og lagringsenheter.

Ved å skille ut kontrollplanet til et sentralisert og programerbart software-lag, vil man oppnå stor fleksibilitet og mye enklere drift i store heterogene miljøer.  Mange lagringsystemer fra ulike leverandører kan enkelt sameksistere og administreres under ett.
Picture1Med ViPR kan man lage virtuelle lagringsystemer med de egenskaper som er nødvendig for ulike applikasjoner, uten at disse låses mot ett fysisk lagringsystem. Nødvendige ressurser for å møte ønsket SLA nivå hentes automatisk fra underliggende lagringsystemer, fullt ut kontrollert av software etter regler du setter.  Selvbetjening og regelstyrt automatisering er nøkkelegenskaper i EMC ViPR – Software Defined Storage.
sds2

EMC ViPR kan fremstille all lagring i et heterogent miljø som ett stort virituelt lagringsytem, en virtuell pool med all kapasitet om ønskelig.
Tjenester som blokk, fil og objekt utnytter de unike egenskapene fra underliggende hardware. HDFS objektlagring er en egenskap som ligger i ViPR og er uavhengig av lagringsystem under.
ViPR kan også utvides med andre tjenester (Global Data Services),  et åpent API gjør at utviklere enkelt kan tilpasse plattformen andre behov.  EMC ViPR kan enkelt integreres med cloud løsninger som Amazon S3, OpenStack Swift og EMC Atmos.
vipr7

EMC ViPR vil ved lansering støtte underliggende lagring fra EMC og NetApp.  Andre leverandører vil fortløpende legges til.  Det er også laget et åpent API som partnere og leverandører kan bruke for å integrere andre lagringsystemer mot ViPR.
EMC VPLEX og RecoverPoint støttes for økt tilgjengelighet.

EMC ViPR lar seg lett integreres mot cloud plattformer fra VMware, Openstack og Microsoft.
vipr-int

vipr-vmware

 

sddcVirtualisering forandrer alt

Visjonen om det fullautomatiserte datasenteret er i ferd med å bli en virkelighet.
Virtualisering av servere startet denne prosessen for noen år siden. Nå er det datalagring, nettverk og sikkerhet som står for tur.

ABSTRACT – POOL – AUTOMATE
The Software Defined Data Center.

Virt-Everything

The Big Picture

Dette er en del av en større strategi i økosystemet EMC – RSA – VMware og Pivotal.
Det skal også sies at VMware ikke ekskluderer andre lagringsleverandører fra å gjøre det samme som EMC.   VMware har allerede snakket om sin åpne Software Defined Storage strategi som jeg har skrevet om herVMware SDS åpner opp for alle leverandører som vil integrere seg mot dette.

BigPic2

Hvordan og når

  • EMC ViPR er tilpasset større lagringsmiljøer og tjenestetilbydere.
  • EMC ViPR implementeres som en single eller multi-node vApp Cluster på VMware.
  • EMC ViPR vil bli tilgjengelig i løpet av høsten 2013.

Du sitter sikkert med mange spørsmål. Her finner du flere detaljer :

Se også videoen under for en presentasjon av EMC ViPR.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.