VMware Software Defined Storage, Del 3: Distributed Storage / Virtual SAN

Da er vi kommet til tredje og siste del i serien om VMware Software Defined Storage.
Nå er det Distributed Storage / Virtual SAN som står for tur.   Som tidligere kommunisert så er dette teknologi under utvikling, så ting kan endre seg…

VMware skal i tillegg til å forbedre tradisjonelle SAN/NAS løsninger også tilby en ny teknologi som muliggjør bruk av lokaldisk (DAS) som en felles virtualisert ressurs på linje med CPU og minne.

Dette skal ikke erstatte dagens SAN/NAS løsninger, men være et supplement for å utnytte rimelige ressurser i datasenteret på en bedre måte.

 


Det spørsmålet VMware nå stiller seg er om det er rom for en ny tilnærming til datalagring.  Bakgrunnen for dette er den enorme veksten i kapasitet og kravene nye applikasjoner stiller.
I en del tilfeller vil tradisjonelle lagringsystemer ikke kunne tilby kapasitet til lav nok pris.
Finnes det en måte å utnytte rimelige lokaldisk ressurser for å møte disse behovene ?

Server / lagring konvergens

Lokaldisk (DAS) var i begynnelsen den vanlige måten å lagre data på, men kravene til skalerbarhet, bedre tilgjengelighet og ikke minst enklere administrasjon gjorde at sentraliserte SAN/NAS løsninger tok over på midten av nittitallet.

VMware ser nå på DAS med nye øyne og planlegger å bygge en konvergert server/lagrings plattform som et supplement til tradisjonelle SAN/NAS løsninger.

Distributed Storage inneholder følgende hovedelementer:

  • En distribuert arkitektur med lagringsprogramvare innebygget i hypervisor på hver enkelt ESX server
  • Aggregering av lokaldisk kapasitet på tvers av servere. En kombinasjon av flashdisk (SSD) og mekaniske disker.   Dette vil fremstå som en sentralisert pool av ressurser som skalerer i takt med vSphere clusteret.
  • En konvergert server/lagrings plattform der lagringsprogramvare og vanlige virtualiserte applikasjoner kjører på samme hardware.
  • Sentralisert administrasjon av de distribuerte ressursene.
  • Avansert funksjonalitet tilgjengelig som programvaremoduler fra VMware partnere (Partner Data Services).

Kapasiteten i VMware Distributed Storage (DS) blir til ved å melde inn noder med disk eller legge til flere disker på eksisterende noder. Konfigurasjonen på hver node trenger ikke å være lik.   DS vil automatisk ta all plass som ikke er allokert og legge dette inn i den sentrale poolen.  Alle serverne i clusteret vil kunne bruke denne poolen.
Du kan også plukke ressurser manuelt.  Husk at hver node må ha minst en flashdisk for å kunne inngå i clusteret.

Oppsettet er meget enkelt, klikk «Turn on VSAN» og følg veiviseren!


Flashdiskene brukes til å akselerere IO ved caching av les og skriv. De mekaniske diskene står for permanent lagring av data. Paritetsdata replikeres og lagres på tvers av nodene granulært ned på VM nivå.

Du setter med andre ord ikke opp tradisjonell RAID beskyttelse for hele poolen.   Beskyttelsesnivå, kapasitet og ytelse tilpasses hver enkelt VM.

Man kan også automatisere dette med forhåndsdefinere SLA nivåer: Platinum, Gull, Sølv og Bronse.

Tilgjengelighet og feiltoleranse

VMware Distributed Storage er feiltolerant.   Paritetsdata lagres på tvers av nodene og beskyttelsesnivået tilpasses hver enkelt VM.
Hvis en disk eller servernode feiler vil DS automatisk regenerere det som mangler ut i fra paritetsdata som ligger lagret på de friske nodene.  DS bruker ikke tradisjonelle hotspare disker, regenererte data skrives i parallell ut til resterende disker i clusteret.

Er dette begynnelsen på slutten for tradisjonelle SAN/NAS ?

Tja… På kort sikt er Distributed Storage er et supplement. Tradisjonelle SAN/NAS vil leve side om side med Distributed Storage.  Som tidligere beskrevet planlegger også VMware å forbedre tradisjonelle SAN/NAS ved å tilby noe av den samme funksjonaliteten som Distributed Storage innehar.  Men på lengre sikt vil nok disse teknologiene i større grad smelte sammen. Fremtiden er Software-Defined…

I tillegg til datalagring vil tilsvarende modeller brukes for nettverk, sikkerhet og tilgjengelighet. Målet er et datasenter med stor fleksibilitet, svært enkel administrasjon og en stor grad av automatisering. Hva som tidligere tok flere dager eller uker, vil i fremtiden være redusert til minutter eller sekunder.

The Software Defined DatacenterFå også med deg de to første innleggene i denne serien:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.