Arkivering med EMC CTA og Data Domain

De fleste har nok opplevd at lagringsystemene fylles opp i et stadig raskere tempo.  Det er spesielt ustrukturerte fildata som står for mye av veksten.
Gamle data som ingen har brukt på flere år ligger å tar opp plass, i tillegg til et jevnt påfyll av nye der bruksfrekvensen faller raskt. Dette bare vokser og vokser,  man rydder sjelden eller aldri opp!

Dette skiftet mot ustrukturerte data vil gi større og større utfordringer i årene som kommer. Dette vil endre på spillereglene for datalagring. Sekundærlageret for fildata vil bli det nye primærlageret.

Den tradisjonelle metoden for å løse dette har vært å kjøpe større lagringsystemer.  Men dette løser ingen ting,  man skyver bare problemet foran seg!
Ser man på hvordan veksten har vært de siste årene og prognosene for de neste ti, skjønner man fort at man må lagre data på en smartere måte i årene som kommer.

Løsningen er å arkivere inaktive fildata

Svært mye av  dagens lagringsystemer består av «kalde» inaktive data som bare tar opp plass.  Etter hvert som årene går vil den samlede mengden av inaktive data øke i et stadig raskere tempo.  I løpet av en 10-års periode vil dette vokse med 110 ganger!

Det er ikke god økonomi å la inaktive data legge beslag på kapasitet i primærlageret.
Flytt derfor kalde data ut fra primærlageret til et arkiv.

Du vil med dette oppnå:

 • Du kan klare deg med et mindre og rimeligere primærlager.
 • Lengere levetid på primærlageret.
 • Inaktive data flyttes til arkivet og inngår derfor ikke i daglig backup.
 • Mengden backupdata vil reduseres drastisk.
 • Backupjobber vil som et resultat av dette bli ferdig mye raskere.
 • Reduserte infrastruktur- og driftskostnader.
Du kan med andre ord oppnå en lagringsinfrastruktur som kan skalere, uten at du må øke budsjettene i samme takt som dataveksten!

EMC CTA – Cloud Tiering Appliance

EMC lanserte i forrige uke CTA 9.0 et produkt som kan flytte innaktive fildata fra eksisterende EMC eller NetApp lagringsystemer til ditt eget interne arkiv, eller en ekstern tilbyder av slike tjenester (public cloud).  Over 40 ulike public cloud løsninger basert på EMC Atmos finnes.  CTA støtter også arkivering til Amazon S3 Cloud.
Sikkerhet er viktig og CTA har innebygget kryptering basert på RSA teknologi.  På denne måten vil ikke dine data bli synlig for andre, eller komme på aveie.

EMC CTA støtter en rekke lagrings-plattformer :

 • Arkivering fra:
  EMC VNX, EMC Celerra og NetApp
 • Arkivering til:
  EMC VNX/VNXe, Isilon, Celerra, Centera, Atmos, Windows Server, NetApp og Amazon S3.

Cloud Tiering Appliance finnes både som en ren software løsning (CTA/VE) som du installerer på egne servere og som en ferdig integrert hardware+software pakke.

CTA komplementerer også EMC sin Flash 1st strategi med et arkivnivå.  Flere detaljer rundt Flash 1st og Autotiering dette finner du i denne artikkelen som omhandler autotiering.

Et løsningsforslag med EMC CTA og Data Domain

Ved å bruke EMC Data Domain som arkivområde for CTA slår du to fluer en en smekk!
Du får et deduplisert arkivområde som CTA disponerer, samt verdens beste backup til disk løsning med variabel blokk og inline deduplisering!

Skissen under viser hvordan CTA kan brukes sammen med VNX, NetApp og Data Domain.  CTA kan arkivere fra flere ulike systemer samtidig.   CTA kan også brukes til å migrere data ut fra et lagringsystem som skal fases ut,  da støttes også migrering fra Windows filservere i tilegg til lagringsystemer fra EMC og NetApp.

Du kan skreddersy ditt oppsett for arkivering, når filer flyttes og hvor ofte.
F.eks: Når filen sist ble brukt,  når filen sist ble endret, filstørrelse, filtype, katalog m.m.

Når CTA sender en fil til arkivet etterlates en «stub» på 8kB (4kB for NetApp).  Denne beskriver innholdet og hvor dataene ligger i arkivet.  Du kan sammenligne dette med en garderobelapp som du trenger når du skal hente data tilbake fra arkivet.
Brukeren vil fortsatt se filen i katalogstrukturen på primærlageret, men den vil være merket som arkivert.


 

Trygg og sikker arkivering med CTA og Data Domain

EMC Data Domain støtter replikering av data fra et system til et annet slik at du er beskyttet mot katastrofer.  Data Domain har også innebygget DIA teknologi (Data Invulnerability Architecture) som kontinuerlig verifiserer dine backupdata. Prosessen kjøres hele tiden og du kan derfor være sikker på at gamle backup- og arkivdata lar seg gjenopprette.
EMC CTA kan også settes opp i et reduntant cluster for feiltoleranse.

En totalløsning for smartere datalagring

I tidligere blogginnlegg har jeg skrevet om hvordan man kan lagre data på en smartere måte med autotiering og flash basert caching i lagringsystemet og på serveren.   Med arkivering får du nå en komplett løsning som løser utfordringene med inaktive data som bare tar opp plass.

Her er mine råd for en smartere datalagrings infrastruktur :

 • Arkivering: Flytte inaktive data ut av primærlageret til et arkiv
 • Autotiering: Legge «varme» data på flashdisker og «kalde» data på rimeligere disker.
 • Akselerere IO ute på serveren ved hjelp av EMC VFCache

 

Ytterligere informasjon

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.