Tiering og caching – Passer det for alle ?

Nei, det passer ikke for alle.
Selv om autotiering og flash basert caching gir svært gode resultater i mange tilfeller, så er det også områder der det ikke passer så godt.

Generalisering er litt farlig, men jeg vil likevel dele noen av mine erfaringer og gi noen generelle råd.  La dette være et utgangspunkt for en videre diskusjon, og ikke noe som skrevet i stein!

Autotiering og kapasitet

Norske lagringskunder, store og små er er interessert i ny teknologi.  Men effekten på mindre konfigurasjoner kan være litt varierende.  Har man et kapasitetsbehov på 10-15TB så ville jeg startet uten autotiering og heller innført dette senere. Med EMC VNX kan man enkelt innføre autotiering i fart når behovet melder seg.

Her er bakgrunnen for mine råd:

 • Autotiering handler om økonomi. Man oppnår skjelden noen besparelser på små konfigurasjoner.
 • Skal man fordele en liten kapasitet over flere nivåer (tiers), blir det blir det veldig få disker innenfor hvert nivå.  Dette kan gi utfordringer med ytelse.

Under har jeg laget fire eksempler viser mulighetene med EMC VNX.
De to minste konfigurasjonene er satt opp med en homogen storagepool med FAST Cache, men uten FAST Autotiering. De to største konfigurasjonene tar i bruk både FAST Autotiering og FAST Caching.

De to minste konfigurasjonene er som nevnt  satt opp med FAST Cache for å gi bedre ytelse enn hva man normalt ville fått fra et oppsett med få disker.
EMC FAST Cache bruker flash disker som IO aksellerator for både lese- og skrive operasjoner.  Denne teknologien gir en peak ytelse på flere tusen IOPS (10000-75.000+)
Dette vil samtidig avlaste storagepoolen slik at den kan bruke sine ressurser på andre oppgaver.  EMC FAST Cache er en svært nyttig egenskap for små konfigurasjoner.

 

Tiering og caching – Bruksområder

Til slutt skal vi se litt på ulike applikasjoner og hvor godt disse er egnet for tiering og caching.  Nok en gang må jeg minne om at dette er generelle råd med bakgrunn i relativt store konfigurasjoner.   En analyse av eksisterende miljø vil raskt avdekke om vi følger disse retningslinjene eller om vi slakker på kravene.
Les også innlegget om FAST Autotiering for mere bakgrunnsinformasjon.

Det som utmerker seg i tabellen under er applikasjoner med store mengder sekvensiell IO.  Dette er normalt ikke noe man anbefaler sammen tiering og caching.
Mye av totalkapasiteten er i aktiv bruk (low skew) og en jevn strøm av nye data gjør at caching har liten effekt.
Exchange 2010 er også litt spesiell.  Den gjør bakgrunnsjobbing mot hele datasettet, så det er ikke mye data som ligger urørt over tid (low skew). I større Exchange miljøer vil man derfor normalt ikke bruke autotiering.

Husk at EMC VNX kan ha flere storagepools samtidig, slik at du kan isolere ut applikasjoner med spesialbehov i egne pools uten tiering og/eller caching.

 

Tilbakemeldinger og andre erfaringer rundt dette temaet mottas med takk 🙂

 

3 tanker om “Tiering og caching – Passer det for alle ?

 1. Hei Roger! Nok en gang, takker for nyttig informasjon.

  En liten kommentar: Som du skriver, man kan operere med flere pools for å isolere applikasjoner med IO profil som ikke passer sammen med de annen last, eller som ikke er tjent med autotiering og/eller cache. Men, i noen situasjoner kan man bare låse en applikasjon til en tier, og likevel bruke en pool som inneholder flere tiers. På denne måten slipper man altså å sette av disker til en egen pool. Dette forutsetter selvfølgelig at tier man låser app til har nok kapasitet til å håndtere øvrig last som naturlig hører hjemme i det samme tier.

  Et eksempel kan være nettopp exchange 2010. Siden exchange har blir svært så IO vennlig, kan det være både økonomisk og ytelsesmessig forsvarlig å bare låse den til egnet tier.

  Bakgrunnen for at jeg trekker frem exchange er at jeg har en konkret case på akkurat dette. Jeg har satt av relativt mange spindler til exchange, disse kunne antagelig gjort bedre nytte for seg i min auto tier pool som også håndterer all annen last.

  Kommentar eller innspill mottas med takk!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.