Microsoft BranchCache integrasjon mot EMC VNX

Mange bruker EMC VNX som sentral filserver istedet for Windows Server.  For de som ikke kjenner VNX så godt,  så er dette et kombinert SAN (blokk)  og NAS (fil) lagringssystem.  VNX har full integrasjon mot Active Directory og ser for klientene ut som en vanlig Windows filserver.  Svært mange Windows filservere kan konsolideres ned på en VNX med EMC sin proprietære filcluster teknologi. Et godt eksempel på dette er en stor norsk statlig etat som konsoliderte over 400 fysiske og virtuelle filservere ned til et 4-node filcluster – Litt av en reduksjon!

Microsoft lanserte BranchCache sammen Windows 7 og Windows Server 2008 R2.
EMC VNX får i neste uke støtte for Microsoft BrachCache som en del av «Inyo» kodeoppgraderingen.

Microsoft BrachCache gir bedre responstid for brukeren og redusert WAN trafikk ved at filer buffres lokalt.   Denne buffringen kan gjøres på to måter:

  • Distribuert cache mellom klienter på et avdelingskontor
  • Sentralisert cache på en avdelingskontor server

Men denne integrasjonen kan VNX være en sentral filserver og lokale Windows klienter eller lokal Windows filserver være hurtigbuffer på avdelingskontoret.  EMC anbefaler å bruke distribuert cache på avdelingskontorer med opp til 50 klienter.

EMC har også annonsert full støtte for BranchCache med Windows 8 klienter og Windows 2012 server når dette er klart fra Microsoft.

Se også samlesiden Everything Microsoft at EMC

For flere detaljer om BranchCache vil jeg anbefale bloggen til Kristian Svantorp i Microsoft Norge.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.