Ny generasjon VNX Snapshots

EMC har annonsert en ny generasjon snapshots for VNX.  Denne går helt bort i fra den gamle CoW  (Copy on first write) metoden som hang igjen fra CLARiiON tiden. Det var på høy tid, spør du meg!

Den nye VNX snapshot teknologien vil bli tilgjengelig i Q3 (august) juli som en gratis kodeoppgradering (Inyo/v32) for kunder som har «Local Protection Suite» lisens.

Den nye koden er pekerbasert og har ingenting til felles med den gamle SnapView. Dette er en total omskriving.

Her er noen av nyhetene:

 • «Redirect on write» istedet for CoW
 • 256 skrivbare snap per LUN (ingen hardkodet begrensning)
 • Over 32.000 aktive snapshot per VNX (avhenger av VNX modell)
 • Multilevel snap av snap
 • Sletting av snap utenfor rekkefølge
 • Pool basert dynamisk plassreservasjon (ingen reserved LUN pool)
 • Plasseffektive snapshots ved at kun endrede datablokker lagres
 • Sletting av snap frigjør plassen tilbake til pool
 • Snap auto-delete og utløpsdato på snap
 • Konsistensgrupper
 • Enklere administrasjon
 • Integrasjon med AppSync for applikasjonskonsistens
 • Sameksistens med SnapView for enkel overgang

Ingen degradering av ytelse

Den nye koden er fortsatt i beta, men foreløpige tester viser svært gode resultater.  Den nye snapshot teknologien vil ikke ha noen negativ påvirkning av ytelsen slik den gamle SnapView hadde.  Selv om du kjører svært mange snap vil ikke dette øke responstiden for applikasjoner.

 

Bruksområder og applikasjonskonsistens

VNX Snapshot tar øyeblikkskopier av dine datavolumer. Dette kan bla. brukes til rask gjenopprettelse etter utilsiktede endringer og i feilsituasjoner,  samt økt produktivitet og fleksibilitet i bla. database miljøer.  Man kan f.eks. lage skrivbare øyeblikkskopier av databasevolumer som utviklere kan drive test/utvikling på.

Applikasjonskonsistens er viktig å tenke på ved bruk av snapshot.  EMC annonserte AppSync under EMC World 2012.  Denne vil automatisere databeskyttelse med RecoverPoint og VNX Snapshots, samt gi applikasjonskonsistens.  I første versjon er fokusen Microsoft SQL, Microsoft Exchange og VMware.  Over tid vil AppSync også støtte andre applikasjoner. AppSync vil være tilgjengelig i Q4 2012.
Om man har behov for beskyttelse av andre applikasjoner enn de listet over, eller ikke ønsker å vente til Q4 er EMC Replication Manager den riktige løsningen.

AppSync åpner opp for en stor grad av selvbetjening slik at applikasjonseieren kan lage en beskyttelsesplan, og selv gjenopprette data.  Forskjellige SLA nivåer kan også defineres.


 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.