En fremtidsvisjon

Det første innlegget på denne bloggen blir en fremtidsvisjon. Vi står foran en enorm datavekst i årene som kommer.  IDC har i en undersøkelse sponset av EMC anslått veksten til å være over 50X frem til 2020.   I samme tidsrom vil antall driftspersoner kun øke med 1.5X.   Ny teknologi vil selvfølgelig muligjøre noe av dette,  men det krever også at vi må tenke anderledes for å kunne håndtere denne veksten. Tradisjonelle metoder skalerer ikke.
De store datamengdene representerer også enorme verdier for selskapene som eier dem. Et begrep som «Big Data» brukes ofte om løsninger som skal håndtere, analysere og tilgjengeliggjøre veldig store mengder data.

Fremtidens lagringsystemer må ivareta behovet for skalerbarhet i kapasitet og ytelse,
uten av kostnadene øker i samme takt som datamengden.  Et kjempestort kinderegg med andre ord!

Jeg velger å starte med ytelse, og hvordan man kan løse disse utfordringene.

Flash-teknologi i alle produkter

EMC World 2012 er nylig avsluttet.
I tilegg til vanlige presentasjoner av eksisterende produkter og teknologier var dette også en arena for diskusjoner rundt nye tanker og ideer.
Flashteknologi står fortsatt sentralt og vil brukes i enda større utstrekning fremover.  Dette vil bla. bidra til å løse utfordringen med ytelse uten å måtte bruke hundre- eller tusenvis av mekaniske disker.
Flash brukes nå i hele verdikjeden: Inne i applikasjonsserveren (VFCache – Project Lightning), i nettverket (Project Thunder) og inne i lagringssystemet.  Alt sentralt styrt av EMC FAST – Fully Automated Storage Tiering.

Lagringssystemene kan deles inn i to hovedgrupper:

  • Hybride lagringsystemer med en mix av flash og mekanisk disk (VNX, VMAX og Isilon)
  • Rene flash lagringsystemer (Project X)

I hybride lagringsystemer står flash for ca. 1-15% av den totale kapasiteten.  Data som har høy bruksfrekvens lagres automatisk på flashdisk, mens resten lagres på rimeligere mekaniske disker. Automatisk tiering følger hele tiden med og flytter «varme» data opp og «kalde» data ned.  Flash brukes også som utvidet cache på VNX for enda raskere respons.  Flere detaljer om dette finner du her.

Skal man bygge rene flash lagringsystemer som skalerer til flere hundre- eller tusen flashdisker, stiller det store krav til kontrollerkraft og arkitektur.

EMC annonserte tidligere i år oppkjøpet av XtremIO,  et selskap som har utviklet en unik arkitektur med ubegrenset ytelse. Kombinerte kontroller/flash lagringsnoder kobles sammen i et cluster der IO lastbalanseres på tvers av nodene. Utvidelse med flere noder gir automatisk rebalansering og lineær vekst av ytelse. Den massive kontrollerkraften brukes også til inline deduplisering av primærdata, slik at effektiviteten blir svært høy.  Datablokker analyseres i fart før de skrives til disk.  Finnes blokkene fra før lages det bare en peker.
XtremIO vil være et av de første systemene på markedet som kombinerer inline deduplisering med ekstrem transaksjonsytelse av primærdata.

Det er spennende tider vi går i møte.
Jeg avslutter dette innlegget med noen sitater som setter det hele i litt perspektiv 🙂

«I think there is a world market for maybe five computers» – Thomas Watson, IBM, 1943
«There is no reason anyone would want a computer in their home» – Ken Olson, DEC, 1977
«640K ought to be enough for anybody» – Bill Gates, Microsoft, 1981

 

En tanke om “En fremtidsvisjon

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.