EMC VFCache – Turbo for databaser

Jeg har beskrevet autotiering internt i lagringsystemer tidligere.
Nå skal vi se nærmere på hvordan man kan få bedre databaseytelse ved å mellomlagre data ute på serveren.

Moores lov har definitivt gjort seg gjeldende de siste tiårene.  Ytelsen er mangedoblet på standard x86 servere.
Det samme kan man ikke si om lagring, hvor mekaniske harddisker har vært den rådende teknologien. Men dette endret seg med flashdisker som gjorde sitt inntog for 5 år siden.

Med flashdisk i lagringsystemet kan man oppnå veldig høy ytelse uten å måtte ty til mange mekaniske disker parallel.
Men data må fortsatt transporteres over nettverket for å kunne brukes av applikasjoner ute på serveren.

EMC VFCache løser denne utfordringen ved å mellomlagre hyppig brukt informasjon lokalt på serveren, samtidig som det trygt lagres sentralt på EMC VNX/VMAX.
EMC VFCache er et PCIe kort man installerer i serveren og som gir FAST Autotiering helt ut til serveren.   Den teoretiske ytelsen på dette kortet er svært høyt, opp til 750.000 IOPS.  Du kan sammenligne dette med ytelsen fra over 4000 mekaniske disker!  Les videre

Data i dag, borte i morgen…

Har du testet restore av dine data ?
Er alle data inkludert i backup ?
Vet du om innholdet på dine taper er inntakt og mulig å lese ?
Dere skjønner hvor jeg vil hen.

Jeg blir dessverre ikke overrasket om du mangler gode rutiner for backup/recovery og katastrofesikring. Dette er et stadig tilbakevendende tema, men det er fortsatt mange som ikke tenker på konsekvensene. Dette blir også bekreftet i EMC sin undersøkelse «European Disaster Recovery Survey» :

  • 74% er ikke sikker på om de kan gjenopprette normal drift etter en katastrofe.
  • 54% har tapt data og/eller opplevd nedetid
  • 61% oppga maskinvarefeil som primærårsak til nedetid
  • 43% taper penger som følge av at ansatte ikke kan jobbe som normalt etter nedetid
  • 40% bruker fortsatt tape
  • 80% av disse skal bytte til diskbasert backup/recovery


Data Domain løser nemlig en svært viktig utfordring – En kontinuerlig verifisering av dine backup data. EMC Data Domain Data Invulnerability Architecture bygger på en rekke mekanismer som ivaretar dataintegritet over tid, på alle dine backupdata.  Prosessen kjøres hele tiden og du kan derfor være sikker på at gamle backupdata lar seg gjenopprette.   Dette er ikke nødvendigvis tilfelle med gamle taper som ligger å støver ned på bakrommet…

Mer er ikke å si om den saken. Det viktigste er at dere som nå er litt bekymret får noe å tenke på.  Men la det ikke bli med tanken, gjør noe med det i dag!

Les også EMC sin 15 minutters guide til backup&recovery.

 

Ny generasjon VNX Snapshots

EMC har annonsert en ny generasjon snapshots for VNX.  Denne går helt bort i fra den gamle CoW  (Copy on first write) metoden som hang igjen fra CLARiiON tiden. Det var på høy tid, spør du meg!

Den nye VNX snapshot teknologien vil bli tilgjengelig i Q3 (august) juli som en gratis kodeoppgradering (Inyo/v32) for kunder som har «Local Protection Suite» lisens.

Den nye koden er pekerbasert og har ingenting til felles med den gamle SnapView. Dette er en total omskriving.
Les videre

Ny generasjon EMC FAST Autotiering

Tenk deg et lagringsystem med 10TB kapasitet i 2001.  Hvis vi så legger til grunn 60% vekst år-over-år,  ender man opp med et behov på 120PB i 2021 !
Analyserer man innholdet nærmere vil man raskt oppdage at mesteparten av dette sjelden eller aldri er i bruk.  En annen observasjon vil være at det er veldig mye like eller tilnærmet like data. Her må man fram med verktøykassen for å rydde opp.  Det er tre verktøy jeg ville brukt:

  • Arkivering: Flytte inaktive data ut av primærlageret til et arkiv (tier 4)
  • Deduplisering: Redusere størrelsen på datavolumer med mange duplikater
  • Autotiering: Legge «varme» data på flashdisker og «kalde» data på rimeligere disker.

Her er det mye å ta tak i,  men la oss starte med den siste av disse – Autotiering

Autotiering handler om økonomi

Før vi graver oss ned i teknikken og nyheter fra EMC World 2012, må vi se litt på økonomien… Les videre

En fremtidsvisjon

Det første innlegget på denne bloggen blir en fremtidsvisjon. Vi står foran en enorm datavekst i årene som kommer.  IDC har i en undersøkelse sponset av EMC anslått veksten til å være over 50X frem til 2020.   I samme tidsrom vil antall driftspersoner kun øke med 1.5X.   Ny teknologi vil selvfølgelig muligjøre noe av dette,  men det krever også at vi må tenke anderledes for å kunne håndtere denne veksten. Tradisjonelle metoder skalerer ikke.
De store datamengdene representerer også enorme verdier for selskapene som eier dem. Et begrep som «Big Data» brukes ofte om løsninger som skal håndtere, analysere og tilgjengeliggjøre veldig store mengder data.

Fremtidens lagringsystemer må ivareta behovet for skalerbarhet i kapasitet og ytelse,
uten av kostnadene øker i samme takt som datamengden.  Et kjempestort kinderegg med andre ord!

Jeg velger å starte med ytelse, og hvordan man kan løse disse utfordringene. Les videre