Microsoft BranchCache integrasjon mot EMC VNX

Mange bruker EMC VNX som sentral filserver istedet for Windows Server.  For de som ikke kjenner VNX så godt,  så er dette et kombinert SAN (blokk)  og NAS (fil) lagringssystem.  VNX har full integrasjon mot Active Directory og ser for klientene ut som en vanlig Windows filserver.  Svært mange Windows filservere kan konsolideres ned på en VNX med EMC sin proprietære filcluster teknologi. Et godt eksempel på dette er en stor norsk statlig etat som konsoliderte over 400 fysiske og virtuelle filservere ned til et 4-node filcluster – Litt av en reduksjon!

Microsoft lanserte BranchCache sammen Windows 7 og Windows Server 2008 R2.
EMC VNX får i neste uke støtte for Microsoft BrachCache som en del av «Inyo» kodeoppgraderingen.

Microsoft BrachCache gir bedre responstid for brukeren og redusert WAN trafikk ved at filer buffres lokalt.   Denne buffringen kan gjøres på to måter:

  • Distribuert cache mellom klienter på et avdelingskontor
  • Sentralisert cache på en avdelingskontor server

Men denne integrasjonen kan VNX være en sentral filserver og lokale Windows klienter eller lokal Windows filserver være hurtigbuffer på avdelingskontoret.  EMC anbefaler å bruke distribuert cache på avdelingskontorer med opp til 50 klienter.

EMC har også annonsert full støtte for BranchCache med Windows 8 klienter og Windows 2012 server når dette er klart fra Microsoft.

Se også samlesiden Everything Microsoft at EMC

For flere detaljer om BranchCache vil jeg anbefale bloggen til Kristian Svantorp i Microsoft Norge.

 

Tiering og caching – Passer det for alle ?

Nei, det passer ikke for alle.
Selv om autotiering og flash basert caching gir svært gode resultater i mange tilfeller, så er det også områder der det ikke passer så godt.

Generalisering er litt farlig, men jeg vil likevel dele noen av mine erfaringer og gi noen generelle råd.  La dette være et utgangspunkt for en videre diskusjon, og ikke noe som skrevet i stein!
Les videre

EMC VFCache – Turbo for databaser

Jeg har beskrevet autotiering internt i lagringsystemer tidligere.
Nå skal vi se nærmere på hvordan man kan få bedre databaseytelse ved å mellomlagre data ute på serveren.

Moores lov har definitivt gjort seg gjeldende de siste tiårene.  Ytelsen er mangedoblet på standard x86 servere.
Det samme kan man ikke si om lagring, hvor mekaniske harddisker har vært den rådende teknologien. Men dette endret seg med flashdisker som gjorde sitt inntog for 5 år siden.

Med flashdisk i lagringsystemet kan man oppnå veldig høy ytelse uten å måtte ty til mange mekaniske disker parallel.
Men data må fortsatt transporteres over nettverket for å kunne brukes av applikasjoner ute på serveren.

EMC VFCache løser denne utfordringen ved å mellomlagre hyppig brukt informasjon lokalt på serveren, samtidig som det trygt lagres sentralt på EMC VNX/VMAX.
EMC VFCache er et PCIe kort man installerer i serveren og som gir FAST Autotiering helt ut til serveren.   Den teoretiske ytelsen på dette kortet er svært høyt, opp til 750.000 IOPS.  Du kan sammenligne dette med ytelsen fra over 4000 mekaniske disker!  Les videre

Data i dag, borte i morgen…

Har du testet restore av dine data ?
Er alle data inkludert i backup ?
Vet du om innholdet på dine taper er inntakt og mulig å lese ?
Dere skjønner hvor jeg vil hen.

Jeg blir dessverre ikke overrasket om du mangler gode rutiner for backup/recovery og katastrofesikring. Dette er et stadig tilbakevendende tema, men det er fortsatt mange som ikke tenker på konsekvensene. Dette blir også bekreftet i EMC sin undersøkelse «European Disaster Recovery Survey» :

  • 74% er ikke sikker på om de kan gjenopprette normal drift etter en katastrofe.
  • 54% har tapt data og/eller opplevd nedetid
  • 61% oppga maskinvarefeil som primærårsak til nedetid
  • 43% taper penger som følge av at ansatte ikke kan jobbe som normalt etter nedetid
  • 40% bruker fortsatt tape
  • 80% av disse skal bytte til diskbasert backup/recovery


Data Domain løser nemlig en svært viktig utfordring – En kontinuerlig verifisering av dine backup data. EMC Data Domain Data Invulnerability Architecture bygger på en rekke mekanismer som ivaretar dataintegritet over tid, på alle dine backupdata.  Prosessen kjøres hele tiden og du kan derfor være sikker på at gamle backupdata lar seg gjenopprette.   Dette er ikke nødvendigvis tilfelle med gamle taper som ligger å støver ned på bakrommet…

Mer er ikke å si om den saken. Det viktigste er at dere som nå er litt bekymret får noe å tenke på.  Men la det ikke bli med tanken, gjør noe med det i dag!

Les også EMC sin 15 minutters guide til backup&recovery.

 

Ny generasjon VNX Snapshots

EMC har annonsert en ny generasjon snapshots for VNX.  Denne går helt bort i fra den gamle CoW  (Copy on first write) metoden som hang igjen fra CLARiiON tiden. Det var på høy tid, spør du meg!

Den nye VNX snapshot teknologien vil bli tilgjengelig i Q3 (august) juli som en gratis kodeoppgradering (Inyo/v32) for kunder som har «Local Protection Suite» lisens.

Den nye koden er pekerbasert og har ingenting til felles med den gamle SnapView. Dette er en total omskriving.
Les videre